top of page

TYÖSUOJELUN JA -TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN

  • Työturvallisuuden seuraava askel – Arvio nykytilanteesta ja kehittämissuunnitelma toimenpiteineen

  • Työsuojelutoiminnan käynnistäminen

  • Työsuojelupäällikkö-palvelu

  • Aloittavan työsuojelupäällikön sparraus

  • Työsuojelukoordinaattori tai HSE-valvoja

  • ISO 45001 käyttöönotto ja sisäiset auditoinnit 

  • Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Industrial Engineer
bottom of page